นายสวาท สงวนสิทธิ์
    ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารทอง

 26 มิถุนายน 2566 

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 26 มิถุนายน 2566

     เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายสวาท   สงวนสิทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารทองและคณะครู นักเรียนได้จัดทำป้ายกิจกรรม การรณรงค์ต้านยาเสพติด ในหมู่บ้านธารทองเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คนในหมู่บ้านตระหนักถึงโทษภัยยาเสพติด บริเวณรอบหมู่บ้านธารทอง ณ บ้านธารทอง ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 

พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 2  มิถุนายน 2566

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2566  นายสวาท  สงวนสิทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านธารทองได้จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีและยังมีการลงนามถวายพระพรและบำเพ็ญประโยชน์รอบบริเวณโรงเรียน  ณ โรงเรียนบ้านธารทอง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

เข้าพิธีประจำหมู่ยุวการชาด ประจำปี 2566

วันที่ 21สิงหาคม 2566

             เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 นายสวาท   สงวนสิทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธารทองและคณะครูยุวกาชาดโรงเรียนบ้านธารทอง ได้จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดระดับ 1ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และระดับที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยมีโรงเรียนในเครือข่ายฯเข้าร่วม จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนบ้านไร่ 2.โรงเรียนบ้านปงของ 3.โรงเรียนบ้านแม่คำ 4.โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงินสามัคคี หลังจากเสร็จสิ้นพิธีฯได้มีการบำเพ็ญประโยชน์ภายในโรงเรียนและมอบของให้แก่นักเรียนยากจนในหมู่บ้านธารทองเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิต